Onze tarieven

Woningtaxaties € 749,99 'all-inclusive'

Toekomst Taxaties taxeert uw woning al voor een bedrag van € 749,99 inclusief BTW en inclusief kadasterkosten en de overige standaard kosten (gemeentelijke leges). Hiervoor krijgt u een officieel erkend taxatierapport in tweevoud, dat is opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds, in samenwerking met de brancheverenigingen RVT, LMV, VBO en NVM.

NHG / NWWI taxatie

Ook een NHG en/of NWWI taxatie kunnen wij voor u uitvoeren. Op de factuur voor de taxatie staat naast het honorarium voor de taxatie (€ 749,99 inclusief btw en overige kosten) de NWWI bijdrage van € 45,98 (€ 38,- excl.btw) vermeld. De taxateur draagt deze NWWI bijdrage af aan het NWWI. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk en met dit bedrag houdt het NWWI de kwaliteit van de taxatierapporten op peil. Indien er bodeminformatie opgevraagd moet worden bij de gemeente dan zijn deze voor eigen rekening.

Spoedtaxatie

Een spoedtaxatie nemen wij zeer letterlijk. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt u het taxatierapport in huis. Omdat wij hiervoor uiteraard wel extra kosten moeten maken is het tarief daarom ook hoger. We rekenen voor een spoedtaxatie € 50,- inclusief 21% BTW extra boven het reguliere tarief. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u gebruik wilt maken van een spoedtaxatie.

Opslagen

Bij een berekening van waarde na verbouwing rekenen wij een opslag van € 75,-.

Bij een taxatie ter behoeve van een appartement (VVE) rekenen wij een opslag van € 25,-.

  • Gemeentelijke leges (In het algemeen niet nodig, standaardgegevens zijn bij de taxateur reeds bekend). Veranderingen in beleid, bestemming en gebruik in bestemmingsplannen, bouwverordeningen; Informatie over milieuvervuiling (bodem, lucht en water), eventuele aanwezige oude olietanks, etc. Dit zijn slechts voorbeelden van informatie die op de taxatie van invloed zouden kunnen zijn. Deze gegevens worden opgevraagd bij de gemeente, die hiervoor kosten (leges) in rekening kan brengen. Deze kosten verschillen per gemeente. Gemeente "A" kan een aanmerkelijk hoger tarief hanteren dan gemeente "B", terwijl gemeente "C" wellicht helemaal geen kosten in rekening brengt. Het tarief voor leges ligt over het algemeen tussen de € 0,- en de € 50,- maar ook bedragen van € 80,- of meer komen bij sommige gemeenten voor. Deze gemeentelijke leges zijn bij ons taxatietarief inbegrepen.
  • Indien uw hypotheekverstrekker de aanvraag van gemeentelijke informatie (voornamelijk informatie over de bodemkwaliteit) verplicht stelt, dan verzoeken wij u dit bij de aanvraag van de taxatie aan te geven in het veld ‘opmerkingen’. Indien onze taxateur van mening is dat voor de taxatie gemeentelijke informatie noodzakelijk is, dan zal hij dit vooraf met u bespreken, zodat nare verrassingen achteraf kunnen worden voorkomen.