Onze tarieven

Woningtaxaties € 500,- 'all-inclusive'

Toekomst Taxaties taxeert uw woning al voor een bedrag van € 500,- inclusief BTW en inclusief kadasterkosten en de overige standaard kosten (gemeentelijke leges). Hiervoor krijgt u een officieel erkend taxatierapport in tweevoud, dat is opgesteld conform het laatste model woningfinanciering, vastgesteld door het Centraal Hypothecair Fonds, in samenwerking met de brancheverenigingen RVT, LMV, VBO en NVM.

NHG / NWWI taxatie

Ook een NHG en/of NWWI taxatie kunnen wij voor u uitvoeren. Op de factuur voor de taxatie staat naast het honorarium voor de taxatie (€ 500,- inclusief btw en overige kosten) de NWWI bijdrage van € 45,98 (€ 38,- excl.btw) vermeld. De taxateur draagt deze NWWI bijdrage af aan het NWWI. Het NWWI is een stichting zonder winstoogmerk en met dit bedrag houdt het NWWI de kwaliteit van de taxatierapporten op peil. Indien er bodeminformatie opgevraagd moet worden bij de gemeente dan zijn deze voor eigen rekening.

Spoedtaxatie

Een spoedtaxatie nemen wij zeer letterlijk. Binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag ontvangt u het taxatierapport in huis. Omdat wij hiervoor uiteraard wel extra kosten moeten maken is het tarief daarom ook hoger. We rekenen voor een spoedtaxatie € 50,- inclusief 21% BTW extra boven het reguliere tarief. U kunt op het aanvraagformulier aangeven of u gebruik wilt maken van een spoedtaxatie.

Opslagen

Bij een berekening van waarde na verbouwing rekenen wij een opslag van € 75,-.

Bij een taxatie ter behoeve van een appartement (VVE) rekenen wij een opslag van € 25,-.