Onze werkwijze

Waardebepaling (taxatie) is een serieuze aangelegenheid. De objectiviteit van de taxateur moet gewaarborgd zijn. Dit betekent dat de taxateur op geen enkele wijze betrokken kan en mag zijn bij de transactie van het object waarvoor hij de waarde bepaalt. Zowel de hypotheeknemer als de hypotheekgever zijn gebaat bij een juist waardeoordeel.

Toekomst Taxaties voorziet in een taxatie op maat. Afhankelijk van het type object of de courantheid daarvan zijn er verschillende taxaties denkbaar.

Wij voorzien in betrouwbare en objectieve taxatierapporten. Alle rapporten worden vervaardigd conform model financiering woonruimte november 2002, deze taxatierapporten worden door alle Nederlandse geldverstrekkers geaccepteerd. We werken uiteraard met gecertificeerde taxateurs. De taxatierapporten worden door alle reguliere hypotheek geldverstrekkers geaccepteerd.

Binnen 24 uur (werkdag) na versturen aanvraagformulier wordt er door ons contact met u opgenomen om een afspraak te maken. Na opname zal het taxatierapport binnen 5 werkdagen afgeleverd zijn. 

Om u goed van dienst te kunnen zijn hebben wij uw persoonlijke gegevens nodig. Hier gaan wij altijd zeer zorgvuldig mee om. In ons privacybeleid leest u alles over uw privacy.